جمعه 6 اسفند 1395 _ 27 جمادى الأولى 1438
 
  • تصویر1
 
 
 
 
 
سه شنبه سی ام آذر 1395
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد ...

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. این د ...
چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
شنبه ششم شهريور 1395
دوشنبه هیجدهم مرداد 1395
آرشیو