جمعه 19 آذر 1395 _ 10 ربيع الأول 1438
 
  • تصویر1
 
 
 
 
 
شنبه ششم شهريور 1395
دوشنبه هیجدهم مرداد 1395
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

همکاری مرکز مبادلات پمانکاری فرعی با شرکت مهندسین طراح فرایند کیا
چهارشنبه ششم مرداد 1395
حضور در نمایشگاه هانوفر

حضور در نمایشگاه هانوفر

اولین همکاری مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان (SPX) با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) پس از عقد قرارداد همکاری
يکشنبه بیست و هفتم تير 1395
آرشیو