logo

شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت
معرفی دوره ای اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت دوره ای

شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت تولید کننده به شماره ثبت 6436 مورخه بهمن 1367 -

  شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت
  معرفی دوره ای اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت د ...

  شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت تولید کننده به شماره ثبت 6436 مورخه بهمن ...
  10/10/1396

  نوین صنعت صدرا
  معرفی دوره ای اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت د ...

  شرکت نوین صنعت صدرا طراحی و تولید تجهیزات و فرآیند های شیمیایی
  10/10/1396

  شرکت ماشین اجزا (سهامی خاص)   
  معرفی عمومی اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت دور ...

  شرکت ماشین اجزا (سهامی خاص) در سال ۱۳۶۳ تاسیس گردیده و اینک با بیش از ...
  03/10/1396

  معرفی واحد های مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی
  خدمتی در جهت سهولت ارتباط و آشنایی واحد ها با یکدیگر

  از این طریق می توانید درخواست خود را برای درج اطلاعات شرکت اعلام نمایی ...
  27/09/1396