logo

  شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت
  معرفی دوره ای اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت د ...

  شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت تولید کننده به شماره ثبت 6436 مورخه بهمن ...
  10/10/1396

  نوین صنعت صدرا
  معرفی دوره ای اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت د ...

  شرکت نوین صنعت صدرا طراحی و تولید تجهیزات و فرآیند های شیمیایی
  10/10/1396

  شرکت ماشین اجزا (سهامی خاص)   
  معرفی عمومی اعضا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی SPX به صورت دور ...

  شرکت ماشین اجزا (سهامی خاص) در سال ۱۳۶۳ تاسیس گردیده و اینک با بیش از ...
  03/10/1396

  معرفی واحد های مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی
  خدمتی در جهت سهولت ارتباط و آشنایی واحد ها با یکدیگر

  از این طریق می توانید درخواست خود را برای درج اطلاعات شرکت اعلام نمایی ...
  27/09/1396