logo
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395
کد 13

هماهنگی اعزام هیئتی 30 نفره به نمایشگاه صنعتی هانوفر آلمان

...

اعزام هیئت اتاق بازرگانی اصفهان در حمایت از واحد های کوچک و متوسط صنعتی
در راستای حمایت های اتاق بازرگانی اصفهان از بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی، و در ادامه فعالیت های مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برنامه ریزی هایی در زمینه شناسایی برترین نمایشگاه های بین المللی،  نمایشگاه صنعتی هانوور با توجه به وسعت و پتانسیل های موجود مورد تایید قرار گرفت. پس از فراخوان ثبت نام و برنامه زمان بندی فرم های تکمیلی حضور در نمایشگاه 8 شرکت به عنوان غرفه دار، تعداد 10 شرکت به عنوان بازدید کننده و تعداد 8 نماینده از 8 شرکت  با توجه به دارا بودن ویزای شنگن به صورت آزاد  مورد تایید و این هیئت را همراهی خواهند کرد.
زمان برگزاری نمایشگاه هانوور 24 تا 28 اپریل در شهر هانوور آلمان می باشد.