logo
تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1396
کد 17

طرح های مشارکت و سرمایه گذاری قابل ارائه به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

طرح های سرمایه گذاری قابل ارائه در حوزه های انرژی خورشیدی ، IT و ICT ، هتل و مناطق گردشگری ، سنگ ، نساجی ، صنایع تبدیلی ، دارو سازی ، شیمیایی  و صنایع خودرویی به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
با توجه به قرارداد همکاری مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در خصوص پروژه SPX و برنامه های مشترک پیش رو ، خواهشمند است در صورت وجود طرح های سرمایه گذاری قابل ارائه در حوزه های انرژی خورشیدی ، IT و ICT ، هتل و مناطق گردشگری ، سنگ ، نساجی ، صنایع تبدیلی ، دارو سازی ، شیمیایی  و صنایع خودرویی (مطابق با این فرمت) ، موارد را تا تاریخ 25 خردادماه 96 به دفتر SPX تحویل فرمایند.
 

و یا می توانید فرم های تکمیل شده را به آدرس ایمیل spx.members@outlook.com ارسال فرمایید و خواهشمند است برای پیگیری دریافت طرح با دفتر SPX تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است اطلاعات فرم درخواستی تنها برای بررسی مقدماتی طرح ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در ادامه فرآیند اطلاعات تکمیلی مورد نیاز خواهد بود .

تلفن : 03136651651