logo
تاریخ : سه شنبه 20 تير 1396
کد 18

برگزاری رویداد Partnership day

برگزاری رویداد Partnership day در دستور کار مرکز مبادلات پیمانکاریس فرعی قرار گرفت

..
طبق Action plan  مجموعه و بررسی مهمترین مسائل و مشکلات اعضا مرکز مبادلات برآن شدیم تا با برگزاری رویداد هایی به معرفی کارفرمایان و پیمانکاران و تسهیل ارتباط آنان بپردازیم 
لذا مقرر گردید از ابتدای مرداد ماه سال جاری به صورت ماهیانه اقدام به برگزاری Partnership day نماییم. 
بنابراین از کارفرمایانی که در خصوص لیست تامین کنندگان خود نیاز به شرکت های پیمانکار دارند یا پیمانکارانی که تمایل به معرفی و شناخته شدن توانایی خود دارند، درخواست می شود با واحد SPX در تماس باشید 


تماس با مجموعه: 36651651