logo
تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396
کد 20

برگزاری اولین رویداد معرفی پیمانکاران به کارفرمایان (Supply day)

ایجاد ارتباطات اولیه میان پیمانکاران و کارفرمایان به کمک واحد SPX اتاق بازرگانی اصفهان

.
مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی در راستای یکی از مهمترین اهداف مجموعه اقدام به برگزاری رویداد Supply day  با هدف معرفی توانمندی پیمانکاران عضو واحد نموده است. 
بر این اساس و طبق برنامه ریزی های انجام شده اولین جلسه این رویداد که قرار است به صورت 15 روز یکبار برگزار گردد در تاریخ 1 مرداد ماه برگزار و طی آن 3 شرکت کارفرمایی در سه مکان مجزا اقدام به برگزاری مذاکرات B2B   با پیمانکاران مرتبط نمودند که در مجموع هر کارفرما با 6 پیمانکار به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی همکاری پرداختند.