logo
تاریخ : شنبه 2 دي 1396
کد 27

تمدید قرارداد مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO

حضور مشاور ارشد تکنیکال دفتر سازمان توسعه صنعتی ملل UNIDO در وین به اتاق بازرگانی اصفهان با هدف پیگیری همکاری UNIDO و اتاق اصفهان در پروژه مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) با محوریت آموزش، مشاوره و ممیزی فعالیت های دوره ای مرکز

.
    

 

در این سفر یک هفته ای که در سه بخش: آموزش خدمات جدید در مرکز SPX اصفهان و حمایت از این اتاق در جهت ملی کردن پروژه SPX، مشاوره در خصوص اقدامات انجام گرفته در مرکز SPX و نهایتا ممیزی کردن فعالیت های دوره ای انجام پذیرفت از مهمترین اهداف حضور آقای برایان پروتلی به اتاق بازرگانی اصفهان بود.
آقای برایان پروتلی در جریان حضور خود پس از بررسی اقدامات صورت گرفته در مرکز به صورت ویژه شاخص های کلیدی موفقیت (KPI) مرکز در بازه 6 ماه گذشته را مورد بررسی قرار داده و با مشارکت تیم SPX اتاق بازرگانی به برنامه ریزی اقدامات در جهت بهبود فرایند های آتی این مرکز پرداختند.
در جلسات آموزشی نیز به مباحثی از قبیل شاخص مدیریت خرید (PMI)، فرایند های مربوط به Benchmarking، و مشارکت کارفرمایان پرداخته شد
در حاشیه این ماموریت جلساتی با محوریت متدولوژی توسعه مفهوم نظام مبادلات پیمانکاری در سطح ملی برگزار گردید که از مهمترین دستاورد های این جلسه تمدید مدت زمان قرارداد بین اتاق و سازمان یونیدو به مدت بیش از یکسال بود
همچنین در ادامه ی جلسات، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اعلام آمادگی خود را در جهت پیشبرد و گسترش نظام مبادلات پیمانکاری فرعی منوط به  همکاری اتاق بازرگانی اصفهان در این پروژه دانست.
در پایان راهکارهایی با هدف ارتباط نزدیک تر اتاق و سازمان یونیدو به صورت مستقیم ارائه و برنامه ریزی گردید.