logo
تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397
کد 35

پرسشنامه محاسبه شاخص مدیران خرید یا PMI

در خواست تکمیل پرسشنامه مربوط به محاسبه شاخص مدیران خرید

تکمیل پرسشنامه
پرسشنامه محاسبه شاخص مدیران خرید:


مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی جهت توسعه خدمات خود به اعضا اقدام به محاسبه و انتشار شاخص مدیران خرید نموده است.
این شاخص به طور کلی مقیاسی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در طی یک دوره مشخص است . لذا از اعضا مرکز و فعالین اقتصادی محترم خواهشمند است با تکمیل فرم زیر در این امر مشارکت فرمایید


پرسشنامه شاخص PMI

لازم به ذکر است قسمت اول فرم که مربوط به حوزه فعالیت شرکت است بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین درخواست میگردد به صورت صریح و شفاف اعلام فرمایید.
با سپاس از همکاری شما