logo
تاریخ : شنبه 26 تير 1395
کد 4

درخواست تکمیل فرم یونیدو

با تکمیل این فرم اطلاعات شرکت یا کارگاه شما داخل پرتال بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد قرار میگیرد و تمامی شرکت های زیر مجموعه این سازمان قادر خواهند بود با شما در تماس باشند
.با تکمیل این فرم اطلاعات شرکت یا کارگاه شما داخل پرتال بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد قرار میگیرد و تمامی شرکت های زیر مجموعه این سازمان قادر خواهند بود با شما در تماس باشند