logo
تاریخ : شنبه 26 تير 1395
کد 5

همایش مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان

...

سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی بویژه پیمانکاران گفتند: اتاق بازرگانی اصفهان در راستای بهبود کسب و کار اعضا اقدام به ایجاد مرکز مبادلات فرعی پیمانکاری و همچنین مرکز توسعه فناوری و سرمایه گذاری اصفهان کرده است.ایشان در ادامه سخنان خود با توجه به مشکلات متعدد بخش خصوصی و مسایل و مشکلات دولت گفتند: بخش خصوصی باید به توان خود متکی شود و در بازارهای بین المللی حضور فعال داشته باشد ایشان  ایجاد مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان را گامی در راستای توسعه کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط استان اصفهان در بازارهای داخلی و خارجی شد و افزودند  spxاصفهان با سازمان توسه صنعتی ملل متحد (یونیدو)قرارداد همکاری دارد و واحدهای پیمانکاری استان اصفهان از طریق این سازمان می تواند به مناقصه های بین المللی وارد شوند

مصطفی رناسی »نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان» در این همایش، هدف از ایجاد spx را برقراری ارتباط شرکت های استان اصفهان با شرکتهای کارفرمای بین المللی برشمردند در ادامه این جلسه جناب آقای مهندس علی صفرنوراله «رییس مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان و مشاور در امور سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان» موفقیت spx اصفهان در سطح جهانی مرهون تلاش و پیگیری اعضاست از این رو هم افزایی بین واحدهای تولیدی و پیمانکاری می تواند زمینه بین المللی شدن این واحدها را فراهم سازد . در ادامه این جلسه آقای احسان خیام باشی  به معرفی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی پرداختند و در آخر پنل پرسش و پاسخ برگزار گردید که به  بسیاری از سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.