شنبه 3 تير 1396 _ 28 رمضان 1438
 
  • تصویر1
 
 
 
 
 
طرح های مشارکت و سرمایه گذاری قابل ارائه به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

طرح های مشارکت و سرمایه گذاری قابل ارائه به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

طرح های سرمایه گذاری قابل ارائه در حوزه های انرژی خورشیدی ، IT و ICT ، هتل و مناطق گردشگری ، سنگ ، نساجی ، صنایع تبدیلی ...
دوشنبه هشتم خرداد 1396
سه شنبه دوازدهم ارديبهشت 1396
سه شنبه دوازدهم ارديبهشت 1396
دوشنبه شانزدهم اسفند 1395
آرشیو