جمعه 8 ارديبهشت 1396 _ 02 شعبان 1438
 
  • تصویر1
 
 
 
 
 
دوشنبه شانزدهم اسفند 1395
...

هماهنگی اعزام هیئتی 30 نفره به نمایشگاه صنعتی هانوفر آلمان
...

اعزام هیئت اتاق بازرگانی اصفهان در حمایت از واحد های کوچک و متوسط صنعتی
دوشنبه شانزدهم اسفند 1395
سه شنبه سی ام آذر 1395
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد ...

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات با سرفصل های داخلی و بین المللی در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. این د ...
چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
آرشیو